Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Publication

Construction Methods of the Decision Trees for Genetic Programming

2008, Grabusts, Pēteris

Mūsdienās ģenētiskās programmēšanas iespējas tiek plaši izmantotas daudzos optimizācijas un klasifikācijas uzdevumos. Lai ģenētiskās programmēšanas metodes varētu tikt veiksmīgi pielietotas, ir nepieciešams konstruēt attiecīgus lēmumu kokus. Lēmumu koki un likumi uz to pamata ir intelektuālās datu analīzes sastāvdaļa un veiksmīgi tiek pielietoti klasifikācijas problēmu risināšanā. Pastāv vesela virkne dažādu paņēmienu, kas dod iespēju konstruēt lēmumu kokus ģenētiskās programmēšanas iespēju izmantošanai. Literatūras analīze liecina, ka optimālākā metode lēmumu koku konstruēšanā sastāv no diviem etapiem. Sākotnēji tiek veidots lēmumu koks, izmantojot C4.5 algoritmu, kas turpmāk tiek izvērsts ar ģenētiskās programmēšanas operatoru palīdzību. Šajā gadījumā ģenētiskā programmēšana tiek lietota kā globāla meklēšanas stratēģija precīza lēmumu koka atrašanā. Rakstā analizētas mūsdienu pieejas lēmumu koku konstruēšanā un izskatītas ģenētiskās programmēšanas iespējas, kas tiks izmantotas turpmākajā pētnieciskajā darbībā.